Ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia emisji CI serii 005 MEDICO NS FIZ z dnia 19.10.2017 r. - AgioFunds