Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI SNIPER FIZ serii 002 z dnia 22.07.2016 r. - AgioFunds