Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 002 SNIPER FIZ z dnia 07.07.2016 r. - AgioFunds