Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii 001 - AgioFunds