Ogłoszenie o zmianie terminu przyjmowania zapisów na CI serii E FORTUNATO NS FIZ - AgioFunds