Ogłoszenie o zmianie terminu i porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów - AgioFunds