Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO RB FIZ z dnia 11.12.2015 r. - AgioFunds