Ogłoszenie o zmianie Statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 2.11.2021 r. - AgioFunds