Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 12.05.2022 r. - AgioFunds