Ogłoszenie o zmianie statutu VIDRIO FUND FIZ AN z dnia 01.07.2022 r. - AgioFunds