Ogłoszenie o zmianie statutu Value FIZ z dnia 21.02.2023r. - AgioFunds