Ogłoszenie o zmianie Statutu VALUE FIZ z dnia 23.09.2016 r. - AgioFunds