Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX FIZ AN z dnia 23.02.2016 r. - AgioFunds