Ogłoszenie o zmianie statutu TOROX FIZ AN z dnia 13.07.2016 r. - AgioFunds