Ogłoszenie o zmianie Statutu TOROX EKO FIZ AN z dnia 29.12.2023 r. - AgioFunds