Ogłoszenie o zmianie statutu THC Globalnej Innowacji FIZ z dnia 14.11.2023 r. - AgioFunds