Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 07.08.2019 r. - AgioFunds