Ogłoszenie o zmianie statutu THC GI FIZ z dnia 24.05.2017 r. - AgioFunds