Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 28.11.2017 r. - AgioFunds