Ogłoszenie o zmianie statutu SNIPER FIZ z dnia 24.05.2017 r. - AgioFunds