Ogłoszenie o zmianie Statutu SGB FIZ AN z dnia 23.02.2023 r. - AgioFunds