Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 21.12.2023 r. - AgioFunds