Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 19.11.2013 r. - AgioFunds