Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 18.12.2015 r. - AgioFunds