Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 17.01.2024 r. - AgioFunds