Ogłoszenie o zmianie statutu SGB FIZ AN z dnia 04.04.2023 r. - AgioFunds