Ogłoszenie o zmianie Statutu Senseria Capital FIZ AN z dnia 26.10.2018 r. - AgioFunds