Ogłoszenie o zmianie statutu SENSERIA CAPITAL FIZ AN z dnia 05.03.2024r. - AgioFunds