Ogłoszenie o zmianie Statutu Senseria Capital FIZ AN z dnia 29.05.2018 r. - AgioFunds