Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 4 wrzesień 2023 r. - AgioFunds