Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 22.02.2019 r. - AgioFunds