Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 12.07.2018 r. - AgioFunds