Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 1 wrzesień 2023 r. - AgioFunds