Ogłoszenie o zmianie statutu SANKARA FIZ z dnia 03 kwietnia 2023r - AgioFunds