Ogłoszenie o zmianie Statutu Propertum FIZ AN z dnia 10.06.2022 r. - AgioFunds