Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z dnia 15.12.2023 - AgioFunds