Ogłoszenie o zmianie statutu POLARIS FIZ z dnia 03.04.2024 r. - AgioFunds