Ogłoszenie o zmianie statutu PERPETUM 10 FIZ AN z dnia 08.05.2018 r. - AgioFunds