Ogłoszenie o zmianie statutu OPUS NS FIZ z dnia 01.09.2016 r. - AgioFunds