Ogłoszenie o zmianie statutu OPOKA ECOWIPES FIZ AN z dnia 27.07.2018 r. - AgioFunds