Ogłoszenie o zmianie statutu OMIKRON FIZ z dnia 22.07.2021 r - AgioFunds