Ogłoszenie o zmianie statutu NAPOLEON FIZ z dnia 26.06.2024 r. - AgioFunds