Ogłoszenie o zmianie statutu MPP FIZ AN z dnia 12.09.2023 r. - AgioFunds