Ogłoszenie o zmianie statutu MPP FIZ AN z dnia 12.08.2019 r. - AgioFunds