Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 20.11.2014 r. - AgioFunds