Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dnia 02.03.2016 r. - AgioFunds