Ogłoszenie o zmianie statutu METRUM FIZ z dn. 02.08.2014 r. - AgioFunds