Ogłoszenie o zmianie Statutu METRUM FIZ w likwidacji z dnia 1 czerwca 2017 r. - AgioFunds