Ogłoszenie o zmianie Statutu MEDICO NS FIZ z dnia 7.08.2019 r. - AgioFunds