Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NS FIZ z dnia 19 września 2023 r. - AgioFunds